rosenloev.dk

J E S P E R   M A C H H O L D T   R O S E N L Ø V
Historiker, underviser, debattør og skribent

FORSKNING OG FORMIDLING

 

Jeg er ph.d. i historie og cand. mag. i historie og religion. Mit primære forskningsområde er antik historie og kultur – især romersk historie samt antik religions-, mentalitets- og idehistorie. Herunder publikationer inden for forskning og formidling i forbindelse med disse emner.

 

 

 

PUBLIKATIONER

 

 

Under Månen – Antikke verdensbilleder og religiøse livsanskuelser. Monografi. Templum, 2012.

[Læs mere / køb]

 
  ”Det, der ligner sandheden. Havde Cicero en konsistens teologi i sine filosofiske skrifter?” (artikel, trykt i Historisk Tidsskrift, årgang 2011 (udg. 2012))  
 

"Pious Philosophers. Cosmologies and Religious Identities", artikel i A. H. Rasmussen et al. (eds.), Religion and Society. Rituals, Resources and Identity in the Ancient Graeco-Roman World. The Bomos-Conferences 2002–2005 (Analecta Romana Instituti Danici. Supplementum XL), Rom 2008, s.285–292.

[Læs mere / køb]

 
 

SUB LUNA – Kosmologier, religion og videnskab i antikken. Ph.d.-afhandling, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, 2007

 
 

”Guder, varsler og ritualer i den romerske verden”, kapitel i: B. Fonnesbech-Wulff & P. Roslyng-Jensen (red.) Historiens Lange linjer.Gyldendal, 2006, s.59-74

[Læs mere / køb]

 
 

ARTES MONSTRIFICAE - Mentalitetshistorisk undersøgelse af antikke kosmologiske konceptualiseringer bag forestillinger om samt udøvelse af magi og trolddom i den romerske verden. Speciale, Kbh. 2000

 

 

 

 

 

 
 

Mailadresse:
jesperrosenloev
(snabel a)
gmail
(punktum)
com

 

FORSIDE | FORSKNING OG FORMIDLING | UNDERVISNING | FOREDRAG | OFFENTLIG DEBAT | DIVERSE