rosenloev.dk

J E S P E R   M A C H H O L D T   R O S E N L Ø V
Historiker, underviser, debattør og skribent

FOREDRAG

  Jeg udbyder foredrag og forelæsningsrækker om romersk / antik historie og kultur til Folkeuniversitetet, oplysningsforbund og skoler. Desuden holder jeg foredrag om en række aktuelle politiske og kulturelle spørgsmål [Kontakt]  

 


HISTORIEFORMIDLING

  ROMERSK HISTORIE, SAMFUND OG KULTUR
- Fra bystat til imperium
- Det romerske provinsstyre
- Det politiske system
- Den sociale struktur
- Den senrepublikanske krise
- Principatet
- Den tidlige kejsertid
- Livet i byen
- Livet på landet
- Den romerske familie
 
  ROMERSK RELIGION
- Traditionel romersk religion
- Guder, helligsteder, ritualer, præster, varsler
- Kejserkult
- Magi og trolddom
- Mysteriereligioner
- Kristendommen - sammenstød og fornyelse
 
  ANTIK IDÉHISTORIE
- Antikke kosmologier og religiøse livsanskuelser
- Religion og videnskab i antikken
- De antikke filosofiske strømninger: førsokratikerne,
platonikerne, aristotelikerne (peripatetikerne),
kynikerne, epikuræerne, stoikerne, mellemplatonismen
 

 

POLITIK OG IDEOLOGI

  KONSERVATISME
- Den konservative tradition
- Konservative forfattere
- Nationalkonservatisme
- Konservatisme vs. liberalisme og socialisme

 
  NATION, KULTUR OG SAMFUND
- Kultur og social kapital / sammenhængskraft
- Nationalstaten
- Multikultur
- EU

 
  KAMPEN OM HISTORIEN
- Dansk identitetshistorie

 
       

 

 
 

Mailadresse:
jesperrosenloev
(snabel a)
gmail
(punktum)
com

 

 

FORSIDE | FORSKNING OG FORMIDLING | UNDERVISNING | FOREDRAG | OFFENTLIG DEBAT | DIVERSE